Tjänster
[layerslider_vc id=”2″]
Rätt Produkt, Till Rätt Pris, Med Rätt Kvalitet

Konstruktioner i 3D


1Vi arbetar i CimatronE vilket är både effektivt och tidsbesparande, all data finns i ett system vilket även borgar för 100% korrekt informationsöverföring. Detta automatiska informationsflöde är stabilt och snabbt.

Prototypverktyg


2

NA-form utvecklar och konstruerar prototypdetaljer samt förbättrar befintliga. I mindre serier gör vi prototypverktyg av bland annat aluminium, men även av andra material. Vår moderna maskinpark och stora nätverk ger oss möjligheten att kunna leverera med kortare varsel.

Vi kan även producera nollserie- och lågvolymsproduktion i vår egna formspruta.

Produktionsverktyg


3

Verktygstillverkning för plast och pressgjutning, Reparationer och ändringar av befintliga verktyg.