Prototypverktyg

Ditt företag behöver oss!

NA-form tar fram prototypverktyg under produktionsriktiga förutsättningar.

Prototypverktyg ger goda möjligheter att genomföra kontroller av konstruktion, hållfasthet och finish samt för att utvärdera designen.

Ett prototypverktyg anses ofta vara en bra investering att säkra upp produktens funktion.

 

NA-form utvecklar, konstruerar och förbättrar befintliga prototypdetaljer.

Vi kan i våran 3D printer ta fram enstaka prototyper innan något verktyg är påbörjat.
I mindre serier gör vi prototypverktyg av bland annat aluminium, men även av andra material.
Vår moderna maskinpark och vårt stora nätverk ger oss möjlighet att kunna leverera med kortare varsel.

Vi kan även producera nollserie- och lågvolymsproduktion i vår egna formspruta.